e-skiroji

E-skiroji, seagwaji in vozila na motorni pogon, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širša od 80 cm spadajo med lahka motorna vozila. Zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti (do 25 km/h) predstavljajo večje tveganje za uporabnike. Vozniki e-skirojev morajo upoštevati, da je ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, e-skiro nestabilen. Njihova kolesa so majhna in občutljiva na razne neravnine (razpoke na vozni površini, dvignjene dele na vozni površini) in ovire na vozni površini (kamenje in podobno), zato so lahko prej podvrženi padcem. Zato je nujno, da se vozniki e-skirojev teh tveganj zavedajo, da poznajo prometna pravila ter jih upoštevajo, ter da poskrbijo za lastno varnost tudi z uporabo zaščitne čelade in so vidni v prometu. E-skiro ni igrača, če ga uporabljamo v prometu. 

Kje smemo voziti e-skiro?
Vozniki e-skirojev morajo v prometu voziti po površinah, namenjenim kolesarjem. Kjer teh površin ni, morajo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje do 50 kilometrov na uro. Pravila, ki veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike e-skirojev oz. lahkih motornih vozil. Izven naselja ob robu ceste e-skiroji niso dovoljeni.


Kdo sme voziti e-skiro?
Odrasle osebe, ki ga znajo uporabljati v skladu z navodili proizvajalca in upoštevajo pravila varne vožnje. Po zakonu ga sme voziti tudi učenec starejši od 12. let, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico. Priporočamo, da voznik e-skiroja v varnem okolju (igrišče, ograjeno dvorišče) pridobiva začetne izkušnje upravljanja e-skiroja. E-skirojev ne priporočamo mlajšim od 14 let, saj predstavljajo tveganje za uporabnike (možnost padcev, nestabilnost …).

Na e-skiro brez slušalk in mobilnega telefona
Vozniki e-skirojev in kolesarji naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk ali mobilnega telefona, saj to odvrača pozornost od dogajanja v prometu. Tako zlahka spregledajo pešca, otroka, starejšega udeleženca, ali druge izpostavljene skupine udeležencev (invalidi, gibalno ovirani). Tudi alkohol ne sodi v promet. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora voznik e-skiroja imeti na sprednji strani prižgan žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Udeležba v območjih za pešce in na območjih skupnega prometnega prostora
V območjih za pešce lahko vozniki e-skirojev vozijo le z maksimalno hitrostjo pešca. E-skiroji so skoraj neslišni, zato jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo, prav tako pogosto ne pričakujejo, da so tako hitri, zato lahko pride do neustreznih ali prepoznih reakcij pešcev oziroma drugih udeležencev v prometu. Nase naj zato vozniki e-skirojev opozorijo z zvočnim signalom. Na voznike e-skirojev pa morajo biti še posebej pozorni vozniki motornih vozil. Pri prehitevanju e-skirojev morajo dosledno upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra in prehitevanje izvesti le tedaj, ko je to povsem varno. Zaradi majhne površine silhuete so uporabniki e-skirojev tudi slabše vidni.
Največja možna mera previdnosti je potrebna na območjih skupnega prometnega prostora, ki ga souporabljajo vsi udeleženci cestnega prometa v skladu z načeli cestnega prometa. Vozniki morajo v območju skupnega prometnega prostora voziti tako, da ne ogrožajo pešcev.

FILM: https://www.youtube.com/watch?v=-T-EVH5VZaM&t=49s

E-skiroji, seagwaji in vozila na motorni pogon, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širša od 80 cm spadajo med lahka motorna vozila. Zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti (do 25 km/h) predstavljajo večje tveganje za uporabnike. Vozniki e-skirojev morajo upoštevati, da je ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, e-skiro nestabilen. Njihova kolesa so majhna in občutljiva na razne neravnine (razpoke na vozni površini, dvignjene dele na vozni površini) in ovire na vozni površini (kamenje in podobno), zato so lahko prej podvrženi padcem. Zato je nujno, da se vozniki e-skirojev teh tveganj zavedajo, da poznajo prometna pravila ter jih upoštevajo, ter da poskrbijo za lastno varnost tudi z uporabo zaščitne čelade in so vidni v prometu. E-skiro ni igrača, če ga uporabljamo v prometu. 

Kje smemo voziti e-skiro?
Vozniki e-skirojev morajo v prometu voziti po površinah, namenjenim kolesarjem. Kjer teh površin ni, morajo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje do 50 kilometrov na uro. Pravila, ki veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike e-skirojev oz. lahkih motornih vozil. Izven naselja ob robu ceste e-skiroji niso dovoljeni.


Kdo sme voziti e-skiro?
Odrasle osebe, ki ga znajo uporabljati v skladu z navodili proizvajalca in upoštevajo pravila varne vožnje. Po zakonu ga sme voziti tudi učenec starejši od 12. let, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico. Priporočamo, da voznik e-skiroja v varnem okolju (igrišče, ograjeno dvorišče) pridobiva začetne izkušnje upravljanja e-skiroja. E-skirojev ne priporočamo mlajšim od 14 let, saj predstavljajo tveganje za uporabnike (možnost padcev, nestabilnost …).

Na e-skiro brez slušalk in mobilnega telefona
Vozniki e-skirojev in kolesarji naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk ali mobilnega telefona, saj to odvrača pozornost od dogajanja v prometu. Tako zlahka spregledajo pešca, otroka, starejšega udeleženca, ali druge izpostavljene skupine udeležencev (invalidi, gibalno ovirani). Tudi alkohol ne sodi v promet. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora voznik e-skiroja imeti na sprednji strani prižgan žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Udeležba v območjih za pešce in na območjih skupnega prometnega prostora
V območjih za pešce lahko vozniki e-skirojev vozijo le z maksimalno hitrostjo pešca. E-skiroji so skoraj neslišni, zato jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo, prav tako pogosto ne pričakujejo, da so tako hitri, zato lahko pride do neustreznih ali prepoznih reakcij pešcev oziroma drugih udeležencev v prometu. Nase naj zato vozniki e-skirojev opozorijo z zvočnim signalom. Na voznike e-skirojev pa morajo biti še posebej pozorni vozniki motornih vozil. Pri prehitevanju e-skirojev morajo dosledno upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra in prehitevanje izvesti le tedaj, ko je to povsem varno. Zaradi majhne površine silhuete so uporabniki e-skirojev tudi slabše vidni.
Največja možna mera previdnosti je potrebna na območjih skupnega prometnega prostora, ki ga souporabljajo vsi udeleženci cestnega prometa v skladu z načeli cestnega prometa. Vozniki morajo v območju skupnega prometnega prostora voziti tako, da ne ogrožajo pešcev.

FILM: https://www.youtube.com/watch?v=-T-EVH5VZaM&t=49s

Dostopnost