neverjetna leta

Programi Neverjetna leta krepijo duševno blagostanje, preprečujejo težave in nudijo učinkovito podporo pri obravnavah že nastalih težav. Kontrolne raziskave so dokazale učinkovito zmanjšanje ravni agresivnosti in nesodelovanja v razredu ter povečanje zadovoljstva pri šolskih aktivnostih. Šole in vrtci ponujajo edinstveno okolje za podporo celostnega razvoja, ker dosežejo vse otroke.

Temelji na podobnih izhodiščih kot programi starševstva, le da so veščine, ki jih predstavlja, usmerjene v delo s skupino otrok. Usmerjen je v pridobivanje praktičnih veščin, namenjenih spodbujanju sodelovanja otrok, gradnji njihove motivacije za učenje ter pridobivanju konkretnih znanj in orodij, kako sodelovati s starši.

Program poteka v obliki šestih enodnevnih delavnic, enkrat mesečno (ali dveh poldnevnih mesečno), v skupnem obsegu 48 ur. Delavnice potekajo v skupini do 16 udeležencev (3-5 iz ene šole) v sodelujočem vzdušju, ki z dvema voditeljema skupine izmenjujejo dobre prakse in opazujejo posamezne veščine na posnetkih drugih učiteljev pri delu. Učitelji so spodbujeni, da posamezne veščine v času med delavnicami uvajajo in preizkusijo pri svojem delu in izkušnje delijo med seboj.

V program se lahko vključijo šole, katerih ravnatelji polno podpirajo odločitev o sodelovanju v programu. Pomembno je, da se v program hkrati vključijo vsaj trije učitelji, vzgojitelji ali strokovni delavci iz posamezne šole ali vrtca.

Prijave se sprejemajo na spletni strani: Neverjetna leta – Neverjetna leta (neverjetna-leta.si)

LETAK – NEVERJETNA LETA

Dostopnost