Fit

FIT

CILJI:

  • Vključevanje gibalne dejavnosti v aktivnosti življenja in dela na šoli,
  • skrb za zdrav razvoj učencev,
  • ozaveščanje o prednostih redne gibalne dejavnosti in športne aktivnosti,
  • izobraževanje učiteljev o novih strategijah poučevanja, ki vključujejo gibanje učencev med učnim procesom in  s tem večjo aktivacijo njihovih miselnih procesov,
  • povečati motiviranost učencev za aktiven življenjski slog,
  • sodelovati s starši.

VSEBINE realiziramo skozi OBVEZNI in IZBIRNI PROGRAM DELA.

Dostopnost