IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti

Ta izjava se nanaša na spletišče www.os-mk.si, s katerim upravlja Osnovna šola Martina Krpana (v nadaljevanju: šola).

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. l. RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko, z vtičnikom zagotovljene naslednje prilagoditve:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA (v nadaljevanju nedostopna vsebina).

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.os-mk.si se nenehno spremlja in sproti izboljšuje posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena za šolo namreč niso dostopna naslednja gradiva:

 1. skenirani dokumenti v PDF obliki (npr. interni akti, letna poročila),
 2. programsko generirani dokumenti (npr. zapisniki sveta zavoda in sveta staršev),
 3. kompleksne tabele s podatki ali v obliki slik, ki ne ponujajo alternativnega opisa,
 4. multimedijske vsebine (npr. neopisane fotografije in video vsebine),

Ta izjava je bila pripravljena 14. 4. 2023 na podlagi samoocene in bo v nadaljevanju redno posodobljena.
 

Povratne informacije in kontakti

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

Osnovna šola Martina Krpana

Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 520 86 40

Elektronska pošta: tajnistvo@os-mk.si

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu RS za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Dostopnost