npz

NPZ

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnimi načrti. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev.

Ob koncu drugega obdobja je NPZ obvezno za vse učence. Izvaja se samo v rednem roku, in sicer iz treh predmetov – matematike, slovenskega jezika ter tujega jezika.

Tudi ob koncu tretjega obdobja je udeležba na NPZ za učence obvezna. Znanje se ravno tako preverja iz treh predmetov – matematike, slovenskega jezika in fizike.

Dosežek na NPZ ne vpliva na zaključne ocene pri določenih predmetih, se pa rezultat NPZ za vsak posamezni predmet vpiše v zaključno spričevalo učenca.
O merilih vpisa v posamezne srednje šole boste seznanjeni na roditeljskem sestanku in na individualnih razgovorih.

Časovni razpored pisanja NPZ 

PREDMET6. RAZRED9. RAZRED
SLOVENŠČINA 4. maja 2023    4. maja 2023
MATEMATIKA 6. maja 2023  6. maja 2023
ANGLEŠČINA 10. maja 2023     
TRETJI PREDMET – fizika10. maj 2023

Letos se bodo z NPZ iz slovenščine in matematike seznanili tudi učenci 3. razredov. Datum še ni določen.

Seznanitev učencev o dosežkih:

  • 6. 6. 2023 za 6. razred
  • 31. 5. 2023za 9. razred

POVEZAVA NPZ

Dostopnost